Help ons zoeken naar een frisse naam voor een jongerenhuis

Wedstrijd gegevens:

Behoefte:

Wij zijn vijf Brugse diensten van Stad, OCMW en het Centrum Algemeen Welzijnswerk die werken met en voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Dat gebeurt vooral in de vrije tijd en op vlak van welzijn. We richten ons in het bijzonder op jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Sinds mei huizen we allemaal samen in 1 pand in de binnenstad, in de Vlamingdam 36. Het huis is niet alleen een werkplek voor de vijf teams. Vanaf eind oktober kunnen jongeren ook effectief bij ons terecht voor allerhande welzijnsvragen. Vanaf voorjaar 2018 willen we hier ook ontmoetings- en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren organiseren. We zijn op zoek naar een toffe, hippe naam voor ons huis. De ideeën gaan we voorleggen aan de jongeren waarmee we werken en de professionals in ons netwerk.
Wat we belangrijk vinden:
- dat jongeren zich welkom voelen
- vertrouwen en betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en respect in onze relatie
- ons huis bereikbaar en laagdrempelig is
- ons afstemmen op de leefwereld en het ritme van jongeren, we zijn flexibel
- plezier en humor

Bedrijfsomschrijving:

Doelgroep:

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Social Network