Fitindex

Wedstrijd gegevens:

 • Wedstrijd van: Crush
 • Categorie: Bedrijfsnaam & logo
 • Totaal budget: € 100.00
 • Datum start : 18-11-2011 09:11
 • Datum einde : 02-12-2011 08:59
 • Status : Beëindigd
 • Benodigde formaten: ai,
 • Relevante bestanden: Geen
 • Beschikbare talen:
 • Aantal inzendingen: 13
 • Respons opdrachtgever:
  laag hoog

Behoefte:

Ontwikkelen van een bedrijfsnaam en logo die op alle mogelijke communicatie gebruikt zal worden
De naam dient de nieuwsgierigheid te prikkelen, maar moet wel al de richting aantonen waarover het gaat
De uitstraling moet CRUSH zijn (Coolness/ Realness/ Unique/ Self-identification/ Happiness)

Bedrijfsomschrijving:

* we zijn een nieuw startend bedrijf met volgende missie en visie:
Missie:
We brengen de fitheid en vitaliteit van individuen in kaart en fungeren als een wegwijzer naar bestaande gezondheids aanbieders in de breedste zin van het woord. Hierdoor willen we een reële impact hebben op de algemene fitheid en vitaliteit van de bevolking. Waardoor we onrechtstreeks een positieve invloed uitoefenen op een aantal welvaartsziekten

Visie:
Het in kaart brengen van de fitheid en vitaliteit stelt ons in staat om een fitindex op te stellen van verschillende groepen zoals gemeenten, bedrijven, landen en alle mogelijke afgeleiden hiervan.
Deze fitindex willen we als meetinstrument gebruiken om gemeenten, bedrijven e.d. aan te sporen tot ludieke initiatieven die hun inwoners/ werknemers stimuleren om hun fitheid te verbeteren. Er kunnen zo spelcompetities ontstaan tussen verschillende groepen, wat dan weer de groepsdynamiek bevordert.

Op individueel niveau willen we via adviesgesprekken de mensen doorverwijzen naar die partner die het best bij hun noden aansluit. Op die manier helpen we gerichte keuzes maken, afgestemd op de individuele interesses en behoeften.

*Het is dus ook de bedoeling om een netwerk van partners uit te bouwen waarnaar we kunnen doorverwijzen.
*Naast een initiële fitheidsmeting willen we ook de evolutie meten in de tijd.

Doelgroep:

BtoC: Via gemeenten willen we de consument bereiken. Gemeenten voeren een gezondheidsbeleid en zijn op zoek naar initiatieven die daarin kunnen ondersteunen.
BtoB: HR-manargers en zaakvoerders die begaan zijn met de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers.

Kleuren, favoriete logo's, must haves

Carte blanche

Social Network